AktualnościOgłoszeniaRelacjeSpotkaniaSprawozdania

Zebranie walne sprawozdawcze

Każdego roku walne zebranie członków daje możliwość szczegółowego zapoznania się z działaniami Towarzystwa. Jest to jednocześnie czas na ocenę pracy zarządu. Tak było i tym razem. 16 czerwca 2023 r. w gościnnych progach Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej zebrało się grono zainteresowanych członkiń i członków lubelskiego oddziału TNBSP.

Zebranie poprowadziła Aneta Szadziewska, która przedstawiła plan spotkania i czuwała nad prawidłowym jego przebiegiem. Relację ze zjazdu delegatów, który odbył się 20 maja w Warszawie przedstawiła wiceprezes Luiza Kawka. Co istotne – będzie ona reprezentowała nas w Sądzie Koleżeńskim przy Radzie Głównej TNBSP. Gratulacje i duma!

Następnie głos zabrała Prezes Oddziału – Bożena Milanowska. Szczegółowo zreferowała działania inicjowane przez Towarzystwo, zarówno w zakresie organizacyjnym, jak i integrującym środowisko nauczycieli bibliotekarzy Lubelszczyzny. Wystąpienie było przyczynkiem do ożywionej dyskusji, podczas której zrodziło się wiele wniosków i pomysłów na dalszy rozwój Oddziału. Szczegółowy wykaz wniosków znajduje się w protokole komisji wnioskowej, ale warto zwrócić uwagę na kilka z nich. Chcemy zachęcać biblioteki szkolne do ubiegania się o objęcie patronatem TNBSP imprez szkolnych. Widzimy potrzebę szerszego propagowania akcji przekazywania 1,5 % podatku na rzecz Oddziału. Zamierzamy kontynuować cykl „WYSTAWA i strawa” jako formułę integrującą środowisko i wspierającą rozwój. Kolejne spotkanie odbędzie się na Zamku Lubelskim. Termin – do ustalenia po wakacjach. Mamy zamiar reaktywować organizację akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” – bibliotekarki i bibliotekarzy rowerzystów zapraszamy do współpracy.

Sprawozdanie finansowe skrupulatnie przedstawiła Skarbnik Oddziału – Barbara Stoch-Łukianiuk.

Komisję rewizyjną reprezentowała przewodnicząca – Anna Serewa, która na podstawie analizy dokumentów dokonała oceny pracy Rady Oddziału oraz podejmowanych działań finansowych. Zostały one uznane za prawidłowe i zgodne z celami statutowymi.

Na koniec sekretarz Oddziału – Ewa Ziembowicz przedstawiła stan prac nad przygotowaniami do XVI Ogólnopolskiego Forum TNBSP, organizowanego w Lublinie w ramach obchodów 30-lecia Oddziału i Towarzystwa.

                                                    Ewa Ziembowicz, sekretarz Oddziału