Historia Oddziału

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Lublinie – historia

28.04.1993
Zebranie Grupy Inicjatywnej Oddziału TNBSP w Lublinie w składzie:

Bożena Pastuszak
Hanna Sokołowska
Henryka Walicka
Lucyna Guziec
Anna Lisowska
Lidia Szymańska

22.05.1993
Walne Założycielskie Zebranie Oddziału w Lublinie – powołanie Rady Oddziału w składzie:


Prezes Henryka Walicka (Lublin)
Wiceprezes Lucyna Guziec (Chełm)
Sekretarz Hanna Sokołowska (Lublin)
Skarbnik Grażyna Chocholska (Lublin)
Członek Elżbieta Smorawska (Zamość)
Członek Anna Czernow-Opałczyńska (Chełm)

14.09.1996
Walne Zebranie Oddziału w Lublinie – powołanie Rady Oddziału w składzie:

Prezes Henryka Walicka (Lublin)
Wiceprezes Bożena Pastuszak (Radzyń Podlaski)
Sekretarz Hanna Sokołowska (Lublin)
Skarbnik Grażyna Chocholska (Lublin)
Członek Lucyna Guziec (Chełm)
Członek Bożena Milanowska (Świdnik)

27.11.1999
Walne Zebranie Oddziału w Lublinie ? powołanie Rady Oddziału w składzie:

Prezes Bożena Pastuszak (Radzyń Podlaski)
Sekretarz Hanna Sokołowska (Lublin)
Skarbnik Grażyna Chocholska (Lublin)
Członek Bożena Milanowska (Świdnik)
Członek Anna Czernow-Opałczyńska (Chełm)

15.06.2002
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Oddziału w Lublinie – powołanie Rady Oddziału w składzie:


Prezes Hanna Sokołowska (Lublin)
Wiceprezes Małgorzata Dąbrowska-Duda (Lublin)
Sekretarz Bożena Powała-Niedźwiecka (Lublin)
Skarbnik Urszula Sławek (Lublin)
Członek Danuta Binkiewicz-Kołodziej (Łęczna)
Członek Alina Kierepka (Zamość)

02.06.2007
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Oddziału w Lublinie – powołanie Rady Oddziału w składzie:


Prezes Bożena Powała-Niedźwiecka (Lublin)
Wiceprezes Małgorzata Dąbrowska-Duda (Lublin)
Sekretarz Zofia Dzięcioł (Lublin)
Skarbnik Małgorzata Rzeźnicka (Kijany)
Członek Danuta Binkiewicz-Kołodziej (Łęczna)
Członek Ewa Flis (Lublin)

05.06.2012
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Oddziału w Lublinie – powołanie Rady Oddziału w składzie:


Prezes Bożena Powała-Niedźwiecka (Lublin)
Wiceprezes Małgorzata Dąbrowska-Duda (Lublin)
Sekretarz Danuta Binkiewicz-Kołodziej (Łęczna)
Skarbnik Małgorzata Rzeźnicka (Kijany)
Członek Bożena Milanowska (Świdnik)
Członek Aneta Szadziewska (Lublin)

07.06.2017
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Oddziału w Lublinie – powołanie Rady Oddziału w składzie:


Prezes Małgorzata Dąbrowska-Duda (Lublin)
Wiceprezes Aneta Szadziewska (Lublin)
Sekretarz Bożena Milanowska (Świdnik)
Skarbnik Edyta Libera (Lublin)
Członek Edyta Sosnówka (Lublin)
Członek Ewa Osoba (Lublin)

02.06.2022
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Oddziału w Lublinie – powołanie Rady Oddziału w składzie:


Prezes Bożena Milanowska (Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku)
Wiceprezes Luiza Kawka (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie)
Sekretarz Ewa Ziembowicz (Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie)
Skarbnik Barbara Stoch-Łukianiuk (Zespół Szkół nr 5 w Lublinie)
Członek Aneta Szadziewska (Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie)