Nr konta

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Lublinie

PKO Bank Polski

Nr rachunku: 07102014620000740204193629

 

Roczna składka dla członków TNBSP wynosi 40 zł.

Wpisowe dla nowych członków TNBSP – 5 zł

Mile widziane są również dobrowolne darowizny na wsparcie działalności Oddziału.

 

W tytule przelewu proszę wpisywać:

(Wpisowe i) Składka za rok ……..

Darowizna na cele statutowe