Oddział Lublin

Skład Rady Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
w Lublinie:Prezes Bożena Milanowska (Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku)
Wiceprezes Luiza Kawka (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie)
Sekretarz Ewa Ziembowicz (Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie)
Skarbnik Barbara Stoch-Łukianiuk (Zespół Szkół nr 5 w Lublinie)
Członek Aneta Szadziewska (Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie)Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Anna Serewa
Członek: Edyta Sosnówka
Członek: Edyta Tomaszek