AktualnościCzytelnictwoPraca pedagogicznaRelacjeSpotkaniaZainspiruj się

Spotkanie w SP nr 57 w Lublinie

Spotkania metodyczne to cykliczne zebrania, których celem jest wspieranie nauczycieli bibliotekarzy w doskonaleniu umiejętności metodycznych oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Doskonale wiemy, jak ważna jest umiejętność przekładania teorii na praktykę, szczególnie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

5 czerwca w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie odbyło się spotkanie metodyczne, które prowadziły lubelskie doradczynie metodyczne nauczycieli bibliotekarzy, Joanna Tarasiewicz i Aneta Szadziewska oraz Bożena Milanowska, prezeska Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Uczestnicy spotkania zostali oficjalnie powitani przez Dyrektorkę szkoły Panią Agnieszkę Szcześniak, która w swojej wypowiedzi podkreślała rolę i znaczenie biblioteki szkolnej w edukacji i wychowaniu.

Celem zebrania było omówienie przede wszystkim takich obszarów pracy szkoły jak promocja czytelnictwa i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Poruszono także zagadnienia, związane z organizacją pracy biblioteki – zarządzanie zasobami biblioteki, prowadzenie zajęć dla uczniów, rola dyrektora szkoły, współpraca z nauczycielami, rodzicami lub instytucjami, które wspierają szkołę w codziennej pracy.

Druga część spotkania – z merytorycznej dyskusji, w dość naturalny sposób – przerodziła się w spotkanie autorskie Iwony Pietrzak-Płachty, laureatki konkursu Nauczyciel Roku 2022 oraz nagrody im. Janusza Korczaka 2022. Autorka zaprezentowała swoją debiutancką książkę „Wypożyczalnia skrzydeł, opowieść o magii czytania”. Pamiątkowy egzemplarz, wraz z okolicznościową dedykacją, został przekazany na ręce bibliotekarek SP 57 Doroty Frąk, Katarzyny Sulczyńskiej i Moniki Wysockiej.

To było ostatnie spotkanie metodyczne w tym roku szkolnym. Z niecierpliwością czekamy na kolejne.

                                                          Wiceprezes Luiza Kawka