AktualnościOgłoszeniaRelacjeSprawozdania

Wybory władz TNBSP w Warszawie

20 maja 2023 r. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – będące najwyższą władzą Towarzystwa, zwoływaną przez Radę Główną TNBSP co 5 lat. W wydarzeniu miały przyjemność uczestniczyć Prezes Lubelskiego Oddziału TNBSP – Bożena Milanowska oraz wiceprezes Luiza Kawka. Delegaci reprezentujący 21 oddziałów spotkali się, aby omówić sprawozdania z działalności, podjąć decyzje dotyczące przyszłości Towarzystwa, a przede wszystkim wybrać nowe władze.

Zgromadzenie otworzyła Prezes Rady Głównej, Danuta Brzezińska, która na wstępie powitała przybyłych delegatów oraz prezes honorową Barbarę Tomkiewicz i Juliusza Wasilewskiego, redaktora naczelnego „Biblioteki w Szkole”.

Obradom przewodniczyła Katarzyna Urbaniec, a protokolantką została Bożena Policińska. Na początku wybrano Prezydium Zgromadzenia, przyjęto porządek obrad, oraz przystąpiono do wyboru komisji zjazdowych: skrutacyjnej, wyborczej, mandatowej i wnioskowej.

Następnie delegaci przyjęli sprawozdania za okres kadencji 2017-2023: z aktywności oddziałów Towarzystwa, działalności Rady Głównej TNBSP, sprawozdanie finansowe,  Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz relacje z Kongresu IFLA 2017 i informacje o działaniach prowadzonych w ramach Krajowej Rady Bibliotecznej. Udzielili ustępującej Radzie Głównej absolutorium.

Prezes Danuta Brzezińska wręczyła podziękowania wszystkim członkom Rady za aktywną działalność na rzecz TNBSP oraz promowanie działań nauczycieli bibliotekarzy w kraju i za granicą. Podziękowała też panu Juliuszowi Wasilewskiemu za wieloletnią współpracę.

Na wniosek naszej prezes Bożeny Milanowskiej, Zgromadzenie Delegatów nadało godność Członka Honorowego TNBSP trzem wieloletnim członkiniom Oddziału Lubelskiego: Danucie Binkiewicz-Kołodziej (sekretarz – Oddziału i RG), Bożenie Powale-Niedźwieckiej (prezes) i Małgorzacie Dąbrowskiej-Dudzie (prezes).

Prezes Bożena Milanowska odczytała także list od pani Danuty Binkiewicz-Kołodziej – z podziękowaniami za wieloletnią współpracę w ramach Towarzystwa oraz wyrazami wdzięczności, za możliwość pracy z tak oddanymi profesjonalistami w dziedzinie bibliotekarstwa szkolnego.

W kolejnej części zebrania przystąpiono do wyboru nowych władz TNBSP. Po ukonstytuowaniu organów wygląda on następująco:

Rada Główna:

Prezes – Danuta Brzezińska (Bydgoszcz)

Zastępca Prezesa – Barbara Michniak (Katowice)

Zastępca Prezesa – Agnieszka Miśkiewicz (Kraków)

Sekretarz – Beata Dudziak-Tomaszek (Warszawa)

Zastępca sekretarza – Monika Dżugan (Szczecin)

Skarbnik – Liliana Majda-Niezgoda (Kraków)

Zastępca skarbnika – Alina Grabna (Częstochowa)

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Zofia Cichowlaz (Bielsko-Biała)

Sekretarz – Anna Marcol (Katowice)

Członek – Danuta Pobudkiewicz (Bielsko-Biała), Aldona Szpejn (Warszawa), Elwira Worzała (Gdynia)

Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca – Luiza Kawka (Lublin)

Sekretarz – Magdalena Stajewska (Bielsko-Biała)

Członek – Aleksandra Rąpała (Kraków)

Zgromadzenie Delegatów TNBSP zakończyło się wystąpieniem wybranej ponownie prezes Rady Głównej – Danuty Brzezińskiej oraz wykonaniem pamiątkowych zdjęć. Na koniec prezes Oddziału w Lublinie, Bożena Milanowska, zaprosiła wszystkich na XVI Ogólnopolskie Forum TNBSP, które odbędzie 21 października 2023 r. w Lublinie – z okazji 30-lecia istnienia lubelskiego oddziału oraz całego Towarzystwa.

Wiceprezes Luiza Kawka