AktualnościPraca pedagogicznaRelacjeSpotkaniaZainspiruj się

„Uczeń ze specjalnymi potrzebami jako podmiot innowacyjnych form pracy nauczyciela bibliotekarza”

Dnia 24 października 2019 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się seminarium: „UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI JAKO PODMIOT INNOWACYJNYCH FORM PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA”. Wzięło w nim udział 26 nauczycieli bibliotekarzy z Ciecierzyna, Jastkowa, Lublina, Łęcznej, Nałęczowa, Pszczelej Woli, Świdnika i Zamościa.

Spotkanie poprowadziła Dyrektor Centrum Informacji Naukowej WSEI – pani Hanna Sokołowska, która przypomniała ideę organizowanego przez uczelnię od 2013 roku konkursu „Szkoła Innowacji”. W konkursie 3 lata temu wprowadzono również kategorię: Innowacyjna biblioteka. Prowadząca spotkaniepodkreśliła, że organizowane pokonkursowe seminaria to znakomita okazja do wymiany doświadczeń między bibliotekarzami.

Nawiązując do tematu seminarium – pani Hanna Sokołowska przedstawiła pokrótce podstawy prawne i zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zwróciła uwagę na podmiotowość uczniów i ich potrzeby – szczególnie potrzebę bycia sobą, świadomego dokonywania wyborów i podejmowania działań.

Następnie o swojej pracy opowiedziały wyróżnione w tegorocznej edycji konkursu  nauczycielki bibliotekarki z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie – panie Grażyna Sadura i Agnieszka Staniak. Przedstawiły formy pracy pedagogicznej, które stały się już w ich bibliotece tradycją. Zebrani usłyszeli m. in. o licznych konkursach czytelniczych, recytatorskich i poetyckich, żywych wystawach nowości, spotkaniach autorskich, listach nowości w formie kodów QR, zajęciach z biblioterapii oraz osiągnięciach uczniów podczas centralnego etapu Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Panie w prezentacji multimedialnej pokazały zdjęcia z czytelniczego flashmoba na Placu Litewskim w Lublinie, akcji bookcrossingowej, prowadzonej na ulicach miasta, migawki z Tygodni Kultury organizowanych w szkole. Obecni na sali mogli też wziąć do ręki efekty twórczości własnej uczniów i absolwentów Unii – tomiki poezji, katalogi wystaw, zakładki do książek.

Jako drugie prezentowały się wyróżnione w konkursie bibliotekarki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu – panie Agnieszka Matwiejczuk i Barbara Gmiterek-Kuśmirczak.

W ich placówce od lat dużym powodzeniem cieszą się spotkania z ciekawymi ludźmi, różnego rodzaju konkursy i warsztaty (czytelnicze, biblioterapeutyczne, profilaktyczne, rozwijające zainteresowania) oraz Dyskusyjny Klub Filmowy. Panie opowiedziały o różnych formach pracy związanych ze specyfiką ich szkoły, obrazując to zdjęciami z wymienionych imprez i wydarzeń.

Na zakończenie spotkania pani prezes Małgorzata Dąbrowska-Duda przypomniała o następnym spotkaniu – warsztatach: „Prawo autorskie w szkole i bibliotece szkolnej”, które odbędą się 21 listopada o godzinie 16.00 w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (ul. Grodzka 21).