AktualnościOgłoszeniaRozwój zawodowySpotkania

Rozkład jazdy – listopad

SPOTKANIE LUBELSKIEGO ODDZIAŁU TNBSP

„Nie chceMisie – spotkanie z tymi, którym się chce i którzy lubią Misie”

CZWARTEK, 30 listopada 2023

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie, ul. Władysława Jagiełły 11

To będzie spotkanie pełne niespodzianek, wzajemnych inspiracji i kreatywnego spojrzenia na bibliotekę taką, jaka ona jest. Bez lukru i z podniesioną głową. Bo tak działają nauczycielki bibliotekarki z Felina – Mirosława Bąk i Anna Tywoniuk z SP 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie.

Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/dSNzKb1dinWTyHcMA

 

KONFERENCJE

  1. EDYCJA KONFERENCJI HINC OMNIA

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 20-21 listopada 2023 r.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Tematem czwartej konferencji z cyklu „HINC OMNIA. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury” będzie potencjał badawczy danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych.

https://konferencje.buw.uw.edu.pl/hincomnia2023/#o-seminarium

 

VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH MEDIOZNAWCÓW I KOMUNIKOLOGÓW

CZWARTEK, 16 listopada 2023 r.

Miejsce: Aula w Instytucie Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, ul. Głęboka 45

Ideą seminarium jest praca w małych grupach roboczych pod kierunkiem doświadczonych naukowców. W części obrad plenarnych eksperci przedstawiają problemy, nurty lub metody badawcze w poszczególnych aspektach mediów i komunikacji. W części tzw. „roboczej” przedmiotem pracy w trakcie spotkania stają się przesłane wcześniej szkice lub projekty, artykuły będące w trakcie powstawania, wstępne raporty itp., z którymi z wyprzedzeniem zapoznają się wszyscy członkowie grupy.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest perspektywa komunikacji i mediów w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji. Mając na uwadze krystalizowanie się tej problematyki, a także różnorodność badań medioznawczych rozpatrzone zostaną wszystkie zgłoszenia, których tematyka dotyczy medioznawstwa oraz komunikacji.

Udział jest bezpłatny.

https://www.umcs.pl/pl/vi-ogolnopolskie-forum-mlodych-medioznawcow-i-komunikologow,27347.htm

REJESTRACJA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduhc_OCpUVyjtMBM-5FB3n0SYV-5COh_JjHAlQRFL0MzkrMw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA “WIELOWYMIAROWA TOŻSAMOŚĆ: INTERDYSCYPLINARNE SPOJRZENIE NA BADANIE TOŻSAMOŚCI” (FUNDACJA TYGIEL)

PIĄTEK, 24 listopada 2023 r.

Formuła on-line

Opłata konferencyjna: od 349,00 zł

Podczas Konferencji spojrzymy na pojęcie tożsamości pod kątem kulturoznawczym, socjologicznym, psychologicznym, literaturoznawczym, a także antropologicznym. Spróbujemy zdefiniować pojęcie tożsamości, przedstawimy rodzaje tego zjawiska i odpowiemy na wiele pytań, takich jak: Co składa się na pojęcie tożsamości? Co decyduje o tożsamości człowieka? Jak budować tożsamość dziecka?

https://tozsamosc.fundacja-tygiel.pl/

 

KONFERENCJA „BIBLIOTEKI WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ”

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 27-29 listopada 2023 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej. Udział jest bezpłatny.

Trzydniowa konferencja z warsztatami interdyscyplinarnymi. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Informacji Naukowej i Dialogu Kulturowego przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Wyzwanie wielokulturowości w bibliotekach staje się bardzo aktualne, szczególnie jeśli chodzi o pojawiających się coraz częściej w bibliotekach przedstawicieli różnych narodowości, grup etnicznych, językowych, religijnych, imigrantów i uchodźców.

Jak specjaliści od edukacji międzykulturowej mogą pomóc bibliotekarzom i nauczycielom wyjść naprzeciw potrzebom wszystkich członków społeczności, bez dyskryminacji ze względu na dziedzictwo kulturowe i językowe?

Celem konferencji jest przygotowanie pracowników bibliotek do pracy z użytkownikami wielu kultur i stworzenie w bibliotekach miejsc przyjaznych i otwartych dla wszystkich, miejsc spotkań międzykulturowych oraz przestrzeni do integracji i rozwoju zróżnicowanych grup społecznych.

https://cinidk.byd.pl/konferencja/?fbclid=IwAR2Edpv_2voruUylHe9PZkFJJVTWgKmcapbuaiz1jPcYmpWWrcAKVJzG128

 

SPOTKANIA METODYCZE

MANGA

online

WTOREK, 14 listopada 2023 r. GODZ. 16:30 – 18:00

 

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy „Wspieramy i czytamy – działania proczytelnicze w bibliotece szkolnej” organizowanej przez doradców metodycznych LSCDN.

Będziemy zbierać tytuły do zakupu do bibliotek szkół podstawowych i średnich, poznamy fenomen anime i manhwę:) Spotkanie metodyczne z koordynatorem wydarzeń, kierownikiem Centrum Popkultury w Warszawie, Ewą Surówką

Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/WEdqw8o5VQYkXWoS8

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA – TU ZA TAFLĄ SZKŁA, ŚWIAT MA TAK WIELE BARW…

online

CZWARTEK, 23 listopada 2023 r. GODZ. 16:30 – 18:00

 

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy „Wspieramy i czytamy – działania proczytelnicze w bibliotece szkolnej” organizowanej przez doradców metodycznych LSCDN.

Gościem spotkania będzie Daniel Korczykowski i jego biblioteka w Prywatnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 i Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich w Krakowie.

Daniel Korczykowski – nauczyciel bibliotekarz, wychowawca, animator zabaw i czytelnictwa. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z językiem polskim. Prowadzi warsztaty twistowania modelin włoskich dla dzieci, nauczycieli oraz seniorów. Ukończył kurs III stopnia z zakresu biblioterapii. Autor „Sentymentalnej fantasmagorii” oraz programu Akademia Emocji zatwierdzonego przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu. Pomysłodawca przedmiotu czytelniczego, autorskich zajęć „Rozwijanie przez czytanie” oraz „Czytam więc jestem” oraz dodatkowych zajęć opartych na zabawach coachingowych, które prowadzi w szkole. Zaangażowany w Wolontariat i życie szkolne.

Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/vESsLoKJZDnfoogj7

 

WEBINARIA

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTERAPII, 14-21 LISTOPADA 2023 R.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Czytanie daje siłę! Biblioterapia we wzmacnianiu rezyliencji”. Pokażmy swoimi działaniami, że odpowiednio zastosowana literatura może wspomóc proces radzenia sobie z problemami i kryzysami dnia codziennego. Wzmacnianie rezyliencji literaturą terapeutyczną pomaga w wypracowaniu w sobie niezbędnych do dobrego życia kompetencji psychicznych.

Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne  z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Biblioterapii przygotowało webinary na temat:

  1. Historia polskiej biblioterapii i działalności PTB – dr Agnieszka Chamera-Nowak (Uniwersytet Warszawski) – 14 listopada 2023, godz. 19.00
  2. Biblioterapia we wzmacnianiu rezyliencji – Justyna Jurasz (prezes Zarządu PTB), 15 listopada 2023, godz. 19.00
  3. Podstawy bajkoterapii – organizacja procesu bajkoterapii, tworzenia bajek, projekty bajkoterapeutyczne – dr Lidia Ippoldt (Krakowskie Koło PTB)i Monika Ostrowska – Cichy (Krakowskie koło PTB) – 16 listopada 2023, godz. 19.00
  4. Wsparcie dla osób z depresją na przykładzie książek ,,Mój czarny pies. Depresja” Matthew Johnstone i ,,Życie pod psem, który wabi się Depresja” Matthew i Ainsley Johnstone – Ewa Kramarczyk (wiceprezes Zarządu PTB) – 20 listopada 2023, godz. 13.00 i godz. 19.00

Więcej informacji: http://www.biblioterapiatow.pl/?fbclid=IwAR0JqWFyJe-bzJ4qFj_bthNaB0j0EF62qPjUouO2QYGhP3TC8_fLAoX3fmA

 

JAK UDOSTĘPNIAĆ CYFROWE ZASOBY NAUKI I KULTURY W PORTALU KRONIKA.GOV.PL

Warsztaty odbędą się zdalnie poprzez platformę MICROSOFT TEAMS

WTOREK, 21 listopada 2023 r. GODZ. 13:00

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na bezpłatne warsztaty. W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele instytucji, które posiadają cyfrowe zasoby nauki i kultury oraz chciałyby te zasoby udostępnić w portalu kronika.gov.pl.

Podczas szkolenia dowiecie się m.in. jak założyć konto instytucji, jak przygotować dane do udostępnienia oraz dlaczego warto udostępniać dane w Krajowym Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury.

Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy wysłać wiadomość na adres:

Kronika kronik@cyfra.gov.pl podając imię, nazwisko oraz nazwę instytucji. W odpowiedzi otrzymają Państwo link dostępowy do wydarzenia. Liczy się kolejność zgłoszeń.

https://www.ebib.pl/?p=25766

 

SPOTKANIA

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTERAPII, 14-21 LISTOPADA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK, 20 listopada 2023 r., godz. 10.00-11.30

Miejsce: Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

Wykład „Biblioterapia wsparciem w edukacji i wychowaniu” – dr Ilona Gumowska-Grochot (Instytut Filologii Polskiej UMCS, przewodnicząca Koła Lubelskiego PTB)

CZWARTEK, 23 listopada 2023 r. godz. 10.00

Miejsce: Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

Wykład „Wokół reportażu” – dr hab., prof. UMCS Magdalena Piechota, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Katedra Komunikacji Medialnej, rozmowę przeprowadzą studenci UMCS.

Organizatorem jest Koło Lubelskie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

W dniach 14-21 listopada o godzinie 10.00 zapraszamy do Biblioteki na spotkania z bajkami terapeutycznymi w postaci teatrzyku kamishibai – Agnieszka Chaber (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, Koło Lubelskie PTB)

Bajkoterapia jest niezastąpiona, żeby dzieci potrafiły samodzielnie poradzić sobie w trudnych sytuacjach – złość, lęk, dzielenie się, samoakceptacja, tolerancja. Adresaci: przedszkola i klasy I-III.

Zapisy grup prosimy zgłaszać telefonicznie: Agnieszka Chaber 500 159 939

 

ROZMOWY PRZY KAWIE Z DANUTĄ CHLUPOWĄ

online Facebook

SOBOTA, 18 listopada 2023 r. GODZ. 19:00

 

Porozmawiamy o powieści „Droga ku nadziei”, która jest kontynuacją „Podróży w niechciane”.

Link do spotkania: https://fb.me/e/3dTGSTCAZ

 

ROZMOWY PRZY KAWIE Z SYLWIĄ MARKIEWICZ

online Facebook

SOBOTA, 25 listopada 2023 r. GODZ. 17:00

 

Porozmawiamy o książce „Poza sezonem. Nowego początki” oraz o poprzednich książkach autorki. Zaprasza Wydawnictwo Pascal.

Link do spotkania: https://fb.me/e/1BcAe45Wo

 

OTWARTE WYKŁADY Z HISTORII SZTUKI 2023/2034 „ARTYSTA JAKO… GENIUSZ, WYNALAZCA, PEDAGOG, WIZJONER”.

4 października 2023 r. – 19 czerwca 2024 r.

Miejsce: Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Peowiaków 12, w wyznaczone środy o godz. 17.30

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Instytut Nauk o Kulturze UMCS oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zapraszają na XV jubileuszową edycję otwartych wykładów. Wykłady stanowią kompendium wiedzy niezbędnej każdemu, kto interesuje się sztuką i kulturą europejską i światową.

22 listopada 2023 – Arkadiusz Bagłajewski

Dwaj romantyczni wizjonerzy: Mickiewicz – Krasiński.

13 grudnia 2023 – Jacek Jaźwierski

William Blake: artysta-wizjoner.

10 stycznia 2024 – Piotr Majewski

Walter Gropius – wizjoner designu i twórca nowoczesnego modelu kształcenia.

24 stycznia 2024 – Ewa Letkiewicz

Artysta w świecie sztucznej inteligencji.

7 lutego 2024 – Agnieszka Chwiałkowska

Między realizmem a surrealizmem. Obrazy świata w obiektywie Dory Maar.

21 lutego 2024 – Aleksandra Skrabek

Olafur Eliasson. Sztuka dla klimatu.

6 marca 2024 – Jarosław Cymerman

Księżycowy Julek, czyli o szalonych (?) pomysłach Juliusza Osterwy.

20 marca 2024 – Elżbieta Błotnicka-Mazur

Artysta jako „robotnik sztuki” – Biennale Form Przestrzennych w Elblągu.

10 kwietnia 2024 – Stefan Münch

Portret artysty w filmach Luchina Viscontiego.

24 kwietnia 2024 – Marta Ryczkowska

Artystka jako agentka zmiany społecznej.

8 maja 2024 – Marcin Maron

Andrzej Żuławski – reżyser filmowy jako „szaman”.

22 maja 2024 – Aleksander Wójtowicz

Przyrodopisanie.

5 czerwca 2024 – Katarzyna Weinper

Jean Michel Folon artysta (nie)codzienny.

19 czerwca 2024 – Przemysław Kaliszuk

Artyści przestrzeni i artyści słowa – kto tworzy nowoczesną literaturę górską?

 

Opracowanie – wiceprezes Luiza Kawka, Katarzyna Kapek