AktualnościRelacjeSpotkaniaZainspiruj się

Relacja ze spotkania on-line z 23.10.2020r.

Dnia 23 listopada 2020 roku członkowie TNBSP oraz nauczyciele bibliotekarze nie należący do stowarzyszenia mogli uczestniczyć w webinarium połączonym ze spotkaniem metodycznym. Spotkanie odbyło się on-line na Google Meet, uczestniczyło w nim 38 osób, a poprowadziła je pani Aneta Szadziewska – bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie, pełniąca funkcję wiceprezesa Oddziału TNBSP w Lublinie, a od września tego roku także doradca metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy. Temat webinarium: „Książka multikulturowa”.

Prowadząca spotkanie najpierw przywitała wszystkich obecnych i pokrótce wprowadziła słuchaczy w tematykę spotkania. Wykład prowadziła w oparciu o materiały przygotowane w programie Wakelet. Prelegentka uzasadniła wybór tematu i przytoczyła kilka definicji multikulturowości. Wspomniała także o zapisach w podstawie programowej, które dotyczą rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów. Nauczyciele w tym celu mogą sięgać do literatury międzykulturowej, dzięki której uczniowie poznają inne kraje i kultury, uczą się rozumieć, dlaczego ktoś jest inny, uczą się budować pozytywne relacje i stają się bardziej empatyczni. Książki o tematyce międzykulturowej są takim bliskim spotkaniem z innością, próbą przełamywania pewnych barier i stereotypów.

W drugiej części spotkania pani Aneta Szadziewska zaprezentowała słuchaczom dziesięć książek z literatury multikulturowej oraz omówiła propozycje pracy z nimi w formie lekcji/warsztatów w bibliotece szkolnej. Prowadząca wspomniała, że jest to subiektywny wybór książek z tej tematyki. W oparciu o nie nauczycielka realizowała zajęcia z uczniami jeszcze w klasach gimnazjalnych, a obecnie także w szkole podstawowej. Według pani Anety Szadziewskiej książki te są bardzo przydatne do dyskusji, rozmów o życiu w innym kraju, uczą rozumienia innych kultur i zjawisk społecznych współczesnego świata. Praca z książką multikulturową zbliża czytelników różnego pochodzenia i pomaga odnaleźć się w nowych relacjach społecznych.

Każdy z uczestników po spotkaniu uzyskał dostęp do materiałów prezentowanych przez prelegentkę, a chętni otrzymali drogą mailową zaświadczenia o udziale w spotkaniu.

Link do materiału: https://wke.lt/w/s/FJAwoY

Relacja: Małgorzata Dąbrowska-Duda