AktualnościRelacje

9. Lubelskie Forum Bibliologów za nami

Po raz kolejny członkinie naszego Towarzystwa miały zaszczyt uczestniczyć w ważnym dla środowiska bibliotekarskiego wydarzeniu, jakim było 9. Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy  INNOWACJE W KOMUNIKACJI Z CZYTELNIKAMI/UŻYTKOWNIKAMI. TRENDY – NARZĘDZIA – WDROŻENIA, zorganizowanym przez Katedrę Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja, która odbyła się 9 marca 2023 r., wzorem poprzednich stała się okazją do umocnienia współpracy oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w środowisku badaczy komunikacji społecznej i mediów, bibliologów, informatologów, bibliotekoznawców, bibliotekarzy i pracowników informacji.

Wśród partnerów Forum znaleźli się Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie z panią dyrektor Barbarą Rzeszutko na czele oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Lublinie, który reprezentowała wiceprezes Luiza Kawka, nauczycielka bibliotekarka Wydziału Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych PBW, a także sekretarz Towarzystwa – Ewa Ziembowicz ze Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie. W Konferencji, w formule online, uczestniczyły również prezes Lubelskiego Oddziału TNBSP – Bożena Milanowska, z biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku oraz doradczyni metodyczna nauczycieli bibliotekarzy w LSCDN, członkini Rady Oddziału – Aneta Szadziewska.

Odbyły się trzy sesje plenarne Forum. W trakcie Sesji II – „Innowacje komunikacyjne w bibliotekach – doświadczenia i wdrożenia praktyczne” – referaty wygłosiły nasze członkinie: Edyta Tomaszek z Wydziału Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych PBW – „Komunikacja z klientami za pośrednictwem strony WWW, facebooka, youtuba, instagrama kluczem do wizerunkowego sukcesu biblioteki” oraz Ewa Ziembowicz z biblioteki SP nr 51 w Lublinie – „Podcastem w czytelnika, czyli pomysł na innowację biblioteczną”.

Dziękujemy Instytutowi Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS za możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu i podzielenia się swoim doświadczeniem.

Luiza Kawka – wiceprezes Oddziału