AktualnościOgłoszeniaRozwój zawodowySpotkaniaZainspiruj się

9. Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy – zaproszenie

Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej
Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie
oraz partnerzy

zapraszają na

9. Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy
INNOWACJE W KOMUNIKACJI Z CZYTELNIKAMI/UŻYTKOWNIKAMI
TRENDY – NARZĘDZIA – WDROŻENIA


9 marca 2023 roku w godz. 9.30–15.00
tryb hybrydowy [MS Teams, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Aula A 1.16]

U źródeł innowacyjności i koncepcji otwartych innowacji leży przekonanie, że ich generatorem przestają być wewnętrzne zasoby instytucji, a stają się nim klienci oraz otoczenie. W rozwijaniu innowacji we współczesnych bibliotekach, również coraz większego znaczenia nabierają oczekiwania czytelników/użytkowników i partnerów instytucjonalnych, a nadrzędnym zadaniem biblioteki w tym kontekście staje się przewidywanie i odkrywanie ich potrzeb. Innowacyjne podejście do obsługi czytelnika/użytkownika to nie tylko działania wizerunkowe, pozwalające bibliotekom adekwatnie się pozycjonować wśród instytucji kulturalno–oświatowych. Są to przede wszystkim wyzwania związane z definiowaniem szans rozwojowych, rozpoznawaniem potrzeb i oczekiwań klientów w celu usprawniania komunikacji, projektowania i wdrażania nowych (niestandardowych) narzędzi, produktów i usług.
Podczas Forum chcemy dokonać rozpoznania w następujących obszarach:
– nowe koncepcje i trendy tworzenia innowacji komunikacyjnych w bibliotekach;
– strategie rozwoju bibliotek a innowacje komunikacyjne i technologiczne;
– rola czytelnika/użytkownika w procesie projektowania i wdrażania nowych narzędzi, produktów i usług komunikacyjnych;
– instrumenty i metody wdrażania innowacji komunikacyjnych;
– internet i media społecznościowe jako narzędzia wspierające proces powstawania innowacji komunikacyjnych w bibliotece;
– praktyczny wymiar wdrażania innowacji komunikacyjnych;
– korzyści i bariery dla bibliotek związane z wdrażaniem nowych rozwiązań komunikacyjnych.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja, wzorem poprzednich stanie się okazją do umacniania współpracy oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w środowisku badaczy komunikacji społecznej i mediów, bibliologów, informatologów, bibliotekoznawców, bibliotekarzy i pracowników informacji .
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Forum wszystkich zainteresowanych problematyką. Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej [MS Teams, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45, Lublin, Aula A 1.16].
Osoby i/lub instytucje zainteresowane udziałem w Forum proszone są o dokonanie rejestracji poprzez formularz:     https://forms.gle/XfK7wbc1cin5q67n6
Formularze należy przesyłać w terminie do 5 marca 2023 roku.
Informujemy, że link do logowania zostanie udostępniony dzień przed konferencją.
Konferencja nie będzie rejestrowana.
Będzie nam miło, jeśli zechcą Państwo wziąć udział w Forum i zabrać głos w dyskusji.
Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny Forum:
dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS
dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik
dr Renata Malesa
dr Grażyna Piechota
dr Kamil Stępień