AktualnościOgłoszeniaSpotkania

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym zebranie TNBSP. Zebranie odbędzie się w trybie stacjonarnym. Jest ważne, bo podsumowujące pięcioletnią działalność obecnej Rady Oddziału, ale także decydujące o tym, w jakim kierunku będzie się rozwijała nasza organizacja. Wasz głos w dyskusji na temat przyszłości Oddziału TNBSP w Lublinie jest bardzo ważny. Dokonacie także wyboru nowych władz towarzystwa. Liczymy na Waszą obecność!

 2 czerwca (czwartek), godzina 16.30

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. KEN

ul. Żołnierzy Niepodległej 1, Lublin

sala konferencyjna (I piętro)

Prezes Rady Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Lublinie, zgodnie z § 30 ust. 5 Statutu Towarzystwa, zwołuje Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie TNBSP w dniu 02.06.2022 r. o godz. 16.30 (I termin) lub o godz. 16.45 (II termin).

Miejsce zebrania  –  Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. KEN w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 1, sala konferencyjna I piętro.

Uzasadnienie
Przeprowadzenie wyborów władz Towarzystwa ze względu na kończącą się kadencję.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej, Wnioskowej, Skrutacyjnej.
5. Sprawozdania: prezesa Rady Oddziału, skarbnika i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.
6. Udzielenie absolutorium dotychczasowym władzom Towarzystwa.
7. Zgłaszanie wniosków.
8. Wybory nowych władz: Rady Oddziału, Komisji Rewizyjnej.
9. Wybory delegatów na Zgromadzenie Delegatów TNBSP.
10. Odczytanie protokołów Komisji Skrutacyjnej i innych Komisji.
11. Ukonstytuowanie się Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
12. Wystąpienie prezesa Rady Oddziału i sugestie do pracy na następną kadencję.
13. Propozycje tematyki spotkań  w nowym roku szkolnym.

14. Zamknięcie obrad.

Lublin, 17.05.2022 r.