AktualnościOgłoszenia

III Forum IBBY – komunikat.

Mamy informację od organizatorów III Forum IBBY. Organizatorzy informują, że zostało odwołane. Oto informacja: „Pandemia po raz kolejny pokrzyżowała nam plany uniemożliwiając zorganizowanie III Forum IBBY, które miało się odbyć 5 listopada 2020 r. Idea forum zakłada spotkania, wymianę poglądów i wypracowywanie wspólnych stanowisk wszystkich zainteresowanych stron, nie zaś wysłuchiwanie panelistów lub pracę w ograniczonych zespołach w trybie online. Z bólem serca musimy więc po raz kolejny odwołać to wydarzenie. Cały czas jednak staramy się pełnić rolę rzecznika współpracy międzyśrodowiskowej. Polska sekcja IBBY była partnerem I Kongresu Książki, który odbył się w ramach Festiwalu Conrada w dniach 19-25 października 2020 r. Podczas Kongresu grupy robocze, składające się z ekspertów i przedstawicieli środowisk pracowały nad konkretnymi rozwiązaniami dla takich tematów jak: przekład i plagiat, promocja czytelnictwa, prawo i swododa twórcza. Wnioski ze spotkań branżowych zostaną opublikowane w formie Karty Dobrych Praktyk, o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie.”

Podpisały: Anna Czernow, Małgorzata Chojecka, Katarzyna Domańska, Magda Majewska, Marta Todys