AktualnościRelacjeSpotkania

Relacja ze spotkania TNBSP.

30 września 2020 roku odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2020/2021 spotkanie członków TNBSP oddział Lublin na temat „Biblioteka szkolna wobec wyzwań pandemicznych”. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele bibliotekarze z Lublina, Łukowa, Lubartowa i Niemiec. W warunkach reżimu sanitarnego z powodu panującej nadal pandemii Covid wzięło udział 20 osób. Spotkanie poprowadziły pani Aneta Szadziewska i pani Joanna Tarasiewicz – doradcy metodyczni. Na początku pani Aneta Szadziewska podsumowała pracę zdalną nauczycieli bibliotekarzy i pogratulowała wszystkim różnorodnych form pracy, otwartości na nowe wyzwania edukacyjne i wzorcowe przykłady pracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami uczniów. Za pomocą aplikacji Wakelet zaprezentowała materiały o pracy zdalnej nauczycieli bibliotekarzy zebrane przez czasopismo „Biblioteka w Szkole” i kilka przykładów z województwa lubelskiego jako dobra praktyka. Pani Zofia Dzięcioł ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie opowiedziała o pracy z uczniami i wychowawcami na bazie „Świerszczyka”. Za równie ciekawe uznano pracę pani Bożeny Milanowskiej z Klubem Książki „Narnia” na platformie Teams w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku, jak i wszystkie działania propagowane na blogach, stronach szkół i fanpage’ach Facebook. Następnie pani Aneta Szadziewska zaprezentowała propozycje programów i projektów czytelniczych, do których można dołączyć i współpracować z instytucjami kultury w zakresie popularyzacji czytelnictwa. Generowaliśmy pomysły na obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2020 za pomocą programu mentimeter, a nawet obejrzeliśmy bajkę z nowym morałem i motywem covidu. Kolejną część spotkania poprowadziła pani Joanna Tarasiewicz. Zaproponowała tworzenie sieci wsparcia i współpracy „Zda(o)lny bibliotekarz szkolny” oraz zaprezentowała pracę i założenia funkcjonowania aktywnej zamkniętej grupy „Bibliodoradca” na Facebook’u. Opowiedziała też o planowanych kursach LSCDN w październiku na temat bezpiecznego Internetu. Na koniec dyskutowaliśmy o bieżących problemach bibliotek szkolnych, w tym o podręcznikach, wdrażanych procedurach związanych z pandemią, godzinach pracy oraz dodatkowych obowiązkach nauczycieli bibliotekarzy takich jak: opieka nad uczniami nieuczęszczającymi na lekcje religii, dyżury na przerwach, inwentaryzacja i zastępstwa. Wszystkim wręczyliśmy zaświadczenia i podziękowaliśmy za obecność mimo niesprzyjającej aury. Kolejnych nauczycieli zaprosiliśmy na drugą edycję spotkania 6 października.