AktualnościPraca pedagogicznaZainspiruj się

Nauczyciel bibliotekarz w pracy zdalnej.

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 MEN określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację kształcenia, a nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

W ramach pracy warsztatowej nauczyciele pracują z programem MOL Net+ :

 1. Melioracja katalogów bibliotecznych (niezbędna i czasochłonna zwłaszcza po scaleniu baz danych).
 2. Melioracja słownika haseł przedmiotowych.
 3. Ujednolicanie oznaczeń sygnatur zbiorów.
 4. Ubytkowanie zbiorów (częściowo możliwe, gdy mamy spis numerów inwentarzowych zbiorów przeznaczonych do ubytkowania).
 5. Tworzenie zestawień tematycznych zbiorów.
 6. Statystyka czytelnictwa (analiza, ewaluacja, szukanie rozwiązań na podniesienie poziomu czytelnictwa).
 7. Nauka obsługi programu MOL Net+ (dla wielu nauczycieli to nowy program, którego obsługi uczą się samodzielnie).

W ramach pracy pedagogicznej:

 1. Redagowanie i udostępnianie relacji z wydarzeń bibliotecznych na stronę internetową szkoły, blog biblioteki szkolnej i na stronach mediów społecznościowych placówki.
 2. Praca z materiałem fotograficznym, filmowym dotyczącym wydarzeń bibliotecznych i szkolnych.
 3. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych, w tym cyfrowych, wspierających uczniów w nauce zdalnej.
 4. Gromadzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli jako wsparcie w zdalnym nauczaniu.
 5. Tworzenie bazy danych z lekturami i innymi książkami dostępnymi w Internecie dla uczniów, a także nauczycieli i rodziców.
 6. Promowanie ciekawej literatury wartej przeczytania.
 7. Wyszukiwanie i udostępnianie wydarzeń literackich, edukacyjnych przydatnych w tym czasie w nauce.
 8. Przegląd nowości rynku wydawniczego i planowanie zakupów.
 9. Samokształcenie.
 10. Udział w szkoleniach on-line, webinariach, grupach dyskusyjnych.
 11. Udział w spotkaniach autorskich on-line.
 12. Przegląd informacji, nowości na blogach i portalach bibliotecznych w ramach doskonalenia zawodowego i inspiracji do pracy własnej.
 13. Podnoszenie własnych kompetencji czytelniczych i edukacyjnych poprzez czytanie dostępnej literatury, artykułów, blogów literackich, bibliotecznych, edukacyjnych, itp.
 14. Kontynuacja zaplanowanej wcześniej pracy pedagogicznej w innej formie.

Każdy z punktów to nie tylko propozycja, a praktyka wynikająca z aktualnych potrzeb. Możemy swoją pracę wykonywać w domu, a kolejne sposoby pracy zdalnej nauczyciela bibliotekarza chętnie opiszemy. Prosimy o komentarze, emaile na ten temat.