AktualnościPraca pedagogiczna

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI – seminarium

Zapraszamy na seminarium:

„UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI JAKO PODMIOT INNOWACYJNYCH FORM PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA”

Program obejmuje m. in.:
1. wprowadzenie w problematykę podmiotowości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz skierowanej do niego ofercie innowacyjnych form pracy nauczyciela bibliotekarza;

2. prezentację innowacyjnych form pracy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek wyróżnionych w 2019 r. w projekcie SZKOŁA INNOWACJI w kategorii Innowacyjna biblioteka, organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie:
a) III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie,
b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu.

Termin:
24.10.2019 roku (czwartek)
godz. 16.00-18.30

Prowadząca:
Hanna Sokołowska – Dyrektor Centrum Informacji Naukowej WSEiI

Miejsce:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7/9)
Aula C

Prosimy o pisemne zgłoszenie udziału w seminarium do 22.10.2019 r.
a) na adres e-mail:
biblioteka@wsei.lublin.pl lub hanna.sokolowska@wsei.lublin.pl
b) lub telefonicznie: 668-560-594 albo (81)749-32-14.